Boxing ศรีสะเกษ - อำนาจเลื่อนไป 2 พฤษภาคม 2563

WP Boxing ศรีสะเกษ – อำนาจเลื่อนไป 2 พฤษภาคม 2563

WP Boxing ศรีสะเกษ – อำนาจเลื่อนไป 2 พฤษภาคม 2563 ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังระบาดหนักทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมา […]

Read More →
WP Boxing

WP Boxing ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

WP Boxing ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย WP Boxing ตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายอย่างร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว […]

Read More →
คมพยัคฆ์-ธนันท์ชัย

คมพยัคฆ์-ธนันท์ชัย ชั่งผ่านฉลุย ส่วนชายน้อย ลั่นไม่ประมาท WP Boxing วันเสาร์ที่ 7 มีนาคมนี้

คมพยัคฆ์-ธนันท์ชัย ชั่งผ่านฉลุย ส่วนชายน้อย ลั่นไม่ประมาท WP Boxing วันเสาร์ที่ 7 มีนาคมนี้ ความเคลื่อนไหวศึก WP Boxing ซีซั่น 2020 […]

Read More →